GHS - sikkerhedsdatablade, klassificering og mærkning


Når man markedsfører kemiske stoffer og blandinger kræver det en omfattende viden om klassificering, mærkning og emballering af produkterne. Derudover skal du vide, hvordan man udarbejder sikkerhedsdatablade. FN’s harmonisering af området, GHS (Globally Harmonised System), sætter standarderne for klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter og blandinger. Formålet med GHS er at sørge for ensartede vurderingskriterier og farekommunikation over hele verden.

Globale retningslinjer, men nationale lovgivninger
GHS er ikke en lovgivning men et sæt retningslinjer, som de enkelte lande skal implementere i deres egen lovgivning. GHS er komponeret som et sæt byggeblokke, hvilket betyder, at der stadig kan være variationer fra land til land inden for klassificering og mærkning af kemikalier. Både lande og regioner kan desuden have forskellige stofklassificeringslister, der betyder, at der vil være afvigelser i måden, hvorpå kemiske stoffer og blandinger klassificeres og mærkes.

Udfordringen for virksomhederne i det globale marked er at overholde de nationale lovgivninger og samtidigt optimere udarbejdelsen af dokumentation, når der skal tages hensyn til, at kravene ikke er ens overalt i verden.

Vi kan hjælpe dig med at

  • udvikle strategier for implementering af GHS (CLP i EU) 
  • klassificere og mærke kemiske stoffer og blandinger 
  • udarbejde sikkerhedsdatablade inkl. udvidede sikkerhedsdatablade (eSDS) 
Derudover tilbyder vi

  • lovgivningsdata til SDS software og kemikaliestyringssystemer 
  • registrering af kemiske produkter i nationale produktregistre
  • sikkerhedsrådgivning 
Fri GHS Portal
Vi har udviklet en gratis portal om GHS, som gør det lettere at holde sig ajour med de globale regler for klassificering og mærkning. Portalen hjælper dig også med at få overblik over de nationale implementeringer af GHS. Du kan desuden finde oplysninger om fx stofklassificeringer, sammenligne GHS implementeringer og søge efter fare- og sikkerhedssætninger på alle EU-sprog samt på sprog i de lande, hvor man har implementeret GHS. Se mere her.


Vil du vide mere?

Henriette Christiansen

hc@dhigroup.com

Helle M. Andersen

hma@dhigroup.com

Få hjælp til
Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt