Hvordan man søger efter toksikologiske data


Det følgende er en praktisk gennemgang af, hvordan man søger efter toksikologiske og regulatoriske data. Formålet er at give gavnlige tips om, hvordan man indhenter data til toksikologisk vurdering af kemiske stoffer.

Teksten er en redigeret version af artiklen ”Optimer din søgestrategi”, der blev bragt i Dansk Kemi 98, nr. 5, 2017. Artiklen er skrevet af cheftoksikolog Poul Bo Larsen og seniortoksikolog Brian Svend Nielsen.

Et kemisk stofs toksikologiske egenskaber samt lovgivning og regulering hænger i stor udstrækning sammen. Særligt farlige egenskaber ved et stof udmønter sig typisk i strengere regulering inden for en række områder. Det kan fx være anvendelse som industrikemikalie, i kosmetik, i medicinsk udstyr, i biocider og pesticider, i levnedsmidler m.m. 

Få overblik over krav i lovgivningen
Ud over at søge data om de toksikologiske egenskaber kan det derfor være en god ide at få overblik over, hvilke reguleringer et stof kan være underlagt. 

Det kan fx være krav om sikkerheds- og risikovurderinger af produkter. Eller det kan være for at sikre, at stoffer i produktionsprocesser eller produkter ikke har særlige problematiske egenskaber, der kan betyde særlige lovgivningsmæssige krav eller begrænsninger for brug. 

Vi beskriver kort søgestrategier for web-baseret information, og hvilke kilder vi ofte anvender. Vi gør opmærksom på, at de anførte hjemmesider og databaser er givet ud fra et subjektivt valg og ikke skal ses som en fuldstændig og dækkende samling. Fremfor at præsentere et komplet billede har vores mål været at give en praktisk tilgang til emnet. 

Læs mere om

Du kan også få mere at vide om søgestrategier for data hos:

Poul Bo Larsen; pbl@dhigroup.com; tel. 4516 9478
Brian Svend Nielsen; bsn@dhigroup.com; tel 4516 9140