Alternativer til test: Read-across og QSAR


Når alt glipper, når man søger efter toksikologiske data …. 

Selvom man synes, man har søgt alle steder efter data på et stof , kan man komme ud for, at det ikke er til at opdrive data. Er det tilfældet, anbefaler vi følgende metoder eller værktøjer:

  • read-across
  • (Q)SAR; (kvantitative) struktur aktivitets relationer
Read-across
Hvis man ingen data har på et stof, kan man forsøge at skaffe data på nærtbeslægtede stoffer. Inden for en homolog række af organiske forbindelser, fx alkoholer eller akrylater, kan man søge data for tilsvarende alkoholer eller akrylater med et ekstra og/eller et mindre C-atom i den kemiske struktur. 

Man kan på denne måde foretage read-across med data fra de nært beslægtede stoffer til sit eget stof for de enkelte effektområder. Denne tilgang kan i nogle tilfælde hjælpe med til at lave en fyldestgående vurdering af et stof.

QSAR
En anden eller supplerende mulighed er at anvende QSAR-modeller til at forudsige egenskaberne ved et stof på basis af det kemiske stofs struktur. Ved hjælp af følgende brugervenlige og gratis værktøjer kan man kan få forudsigelser om effekterne af et stof:

OECD's QSAR Toolbox
Derudover kan man anvende OECD's QSAR Toolbox. Denne Toolbox er samtidig en database med toksikologiske data, herunder alle de data der indrapporteres i REACH-registreringer. Dette værktøj har mange muligheder, men kræver en del øvelse og eventuelt kurser, da det er et ekspertbaseret værktøj med lav brugervenlighed.