Databaser med regulatoriske data


Vi har udvalgt de online databaser og opslagsværker, vi oftest anvender ved datasøgninger. 

EU's Kemikalieagentur, ECHA, er central for regulatorisk datasøgning. Her behøver man ikke nødvendigvis at gå ind via de link, der anvises nedenfor. Ved at benytte søgefunktionen ”Search for Chemicals” på ECHAs startside kan man få overblik over et stofs regulering, inklusive henvisning til toksikologiske data i REACH-registreringen. 

Eksempel på nem søgning på ECHAs hjemmeside
Indtast CAS-nr. for trichlorethylen: 79-01-6.

Herefter fremkommer stofnavnet (trichloroethylene). Ved at klikke på navnet får man et samlet overblik over data for stoffet og dets regulering med hensyn til klassificering, angivelse som kandidatlistestof (SVHC), optræden på godkendelseslisten, begrænsning for anvendelse under REACH (Annex XIV) samt status for øvrige igangværende tiltag for stoffet. Endvidere kan man gå direkte ind i stoffets registrering og se alle indrapporterede data, herunder de toksikologiske data.


Oversigt over databaser vedr. regulering

EU’s Kemikalieagentur, ECHA
Klassificering, kandidatlisten, godkendelseslisten og anvendelsesbegrænsninger.

 • REACH kandidatliste
  Kandidatliste med de stoffer, der er udpeget som et SVHC-stof (Substance of Very High Concern). Det betyder, at stofferne kan være på vej mod at blive forbudt og omfattet af godkendelsesordningen. Listen udvides løbende.
 • Godkendelsesordningen
  Det er forbudt at anvende stoffer, der er på godkendelseslisten, medmindre der søges om specifik anvendelse, og man opnår tilladelse til dette. Listen udvides løbende.

Miljøstyrelsen

 • Kemi (omfatter kemikalier, biocider og pesticider)

Subsport (Substitution Support Portal)
Omfatter bl.a. stoffers særlige regulering inden for EU og om de er underlagt internationale aftaler. Angiver desuden om stoffer er optaget på diverse nationale lister eller NGO-lister over betænkelige kemiske stoffer.


Grænseværdier

Miljøstyrelsen
WHO’s anbefalede grænseværdier i luft og drikkevand
 • Grænseværdier i drikkevand
  Anbefalede grænseværdier i drikkevand for ca. 120 stoffer samt resumé og referencer til de toksikologiske baggrundsvurderinger.

 • Grænseværdier i luft
  Anbefalede grænseværdier i luft for 17 organiske forbindelser og 10 metaller; indeholder desuden de toksikologiske baggrundsvurderinger.


Kosmetik

Kosmetikforordningen
Den gældende kosmetikforordning omfatter bilag med anvendelsesbegrænsninger og grænseværdier for kemiske indholdsstoffer.

CosIng, EU-Kommissionens database
Indeholder INCI-navn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), stoffunktion, stofspecifikke regler angivet i kosmetikforordningen, samt vurderinger af stoffet fra SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety, inklusive kosmetik) – se under databaser med toksikologiske data.


Lægemidler og medicinsk udstyr

EMA (det Europæiske Lægemiddelagentur), vedr. rester af opløsningsmidler i lægemidler
Lister med tolerable eksponeringsniveauer (PDE-værdier) for rester af kemiske opløsningsmidler i lægemidler (også relevant for medicinsk udstyr).


Se også:
 Databaser med toksikologiske data og ekspertvurderinger