Formål med datasøgning


Søgning og indsamling af viden kan have forskellige formål. En søgning bør derfor så vidt muligt fokusere på de oplysninger, der tilgodeser ens formål. 

Det kan fx være relevant at søge data for: 

 • at udføre risiko- eller sikkerhedsvurderinger af kemiske stoffer, der anvendes i produktionsprocesser

 • at vurdere om et stof i et produkt eller i en produktionsproces er underlagt særlige begrænsninger, fx krav vedrørende:
  REACH-reguleringen
  reguleringen af kosmetik
  reguleringen medicinsk udstyr

 • at foretage en toksikologisk screening:
  når man ønsker at substituere særligt farlige eller uønskede stoffer i en produktion eller et produkt med mindre problematiske stoffer
  når man i en udviklingsfase eller produktionsproces kan vælge mellem flere forskellige stoffer
Husk også
Endelig er det vigtigt at undersøge, om et stof er reguleret nationalt og globalt, om stoffet optræder på lister over stoffer med problematiske effekter, og om der eventuelt kan forventes strengere regulering for stoffet.