50 eksempler på substitution af problemkemi

To nye rapporter fra Center for Cirkulær Kemi giver inspiration og eksempler på arbejdet med at erstatte sundhedsskadelige kemikalier.

Rapporten Chemicals Substitution in Europe indeholder mere end 50 konkrete eksempler på, hvordan europæiske virksomheder inden for blandt andet emballage og byggeri substituerer kemiske stoffer eller udvikler nye produkter uden skadelig kemi. Man kan desuden læse om den rolle, som de europæiske brancheorganisationer spiller i forbindelse med substitution.

I rapporten Skadelige kemikalier som barriere for den cirkulære økonomi beskrives, i hvilket omfang skadelige kemikalier udgør en hindring for cirkulær økonomi, og hvad der skal til for at fjerne disse barrierer. Rapporten peger blandt andet på nye tiltag i forbindelse med affaldshåndtering og produktudvikling.

Rapporterne er udarbejdet i regi af Center for Cirkulær Kemi.

Få mere at vide om substitution af kemikalier hos:

Jens Tørsløv
jet@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9022