Anmeldelse af import for UK-baserede importører og enerepræsentanter (OR)

Hvis du ikke allerede har underrettet de britiske myndigheder om, at du fortsat ønsker at eksportere kemiske stoffer til Storbritannien, er der stadig tid til at gøre det. Men du bør handle nu.

For fortsat eksport til Storbritannien (det vil sige England, Skotland og Wales) efter 1. januar 2021 skal du underrette de britiske myndigheder om dit ønske om at eksportere EU REACH-registrerede stoffer. Det skal du gøre ved at indsende en Downstream User Import Notification (DUIN).

Dette er relevant for UK-baserede importører og for EU- og ikke-EU-producenter, formuleringsvirksomheder og artikelproducenter, der har udpeget en UK-baseret enerepræsentant (OR).

Stadig tid
Fristen for at indsende en DUIN til Health and Safety Executive (HSE) myndighederne var den 27. oktober 2021. Hvis du endnu ikke har indsendt en DUIN-anmeldelse, men ønsker at fortsætte din eksport af stoffer til Storbritannien, oplyser HSE, at du stadig kan nå at indsende en anmeldelse. Dette bør dog ske snarest muligt.

Uden anmeldelse skal du enten lave en ny registrering eller din eksport skal ophøre.

DUIN er ikke en præregistrering. For at kunne foretage fælles registrering med andre registranter af samme stof, skal et forespørgselsdossier indsendes til HSE før registreringen. Registreringsfristen afhænger af stoffets tonnagebånd og farlighedsprofil.

Få flere detaljer på HSE’s hjemmeside

Du kan få mere information om de britiske regler hos:

Anne Rathmann Pedersen
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9370