Anmeldelse til giftinformationscentre – deadline nærmer sig

Alle blandinger, som er klassificeret for sundhedsfarer og/eller fysiske farer, skal senest den 1. januar 2021 være anmeldt til de nationale giftinformationscentre i samtlige lande, hvor blandingerne markedsføres.

Kravet gælder for blandinger, som markedsføres til private og professionelle brugere. Anmeldelserne foregår via en central IUCLUD portal, som administreres af ECHA.

En anmeldelse indeholder blandt andet oplysninger om blandingens fulde sammensætning, klassificering og mærkning. Herudover skal der anføres oplysninger om blandingens toksikologiske egenskaber. Disse oplysninger skal som udgangspunkt angives på nationalsproget i de lande, hvor blandingen markedsføres. Det er op til de enkelte medlemslande at beslutte, hvilke sprog de vil acceptere i anmeldelsen, ligesom de enkelte medlemslande kan fastsætte et gebyr for at modtage anmeldelsen.

Anmeldelserne er knyttet til de UFI-numre, som fra 1. januar 2021 skal være angivet på produkternes emballager.

Vi kan hjælpe dig med at fastlægge dine forpligtelser, ligesom vi kan hjælpe dig med selve anmeldelserne.

Du kan læse mere om anmeldelse til giftinformationscentrene her.

Helle M. Andersen
hma@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9023