Biocidforordning, Art. 95: Forvirring over krav om godkendelse af aktivstoffer

Kravene til optagelse af leverandører på biocidforordningens Artikel 95-liste bliver ofte forvekslet med kravene til godkendelse af aktivstoffer. Vi forsøger at forklare forskellene.

Biocidforordningen kræver, at leverandører af aktivstoffer er optaget på Artikel 95-listen over godkendte leverandører. Det samme gælder for andre juridiske enheder i leverandørkæden. Ethvert aktivstof til brug i biocidprodukter skal købes fra en leverandør eller en juridisk enhed, der er optaget på Artikel 95-listen.

Ikke alle aktivstoffer på Artikel 95 er godkendt

Det der kan forvirre er, at et biocidaktivstof på Artikel 95-listen ikke nødvendigvis er godkendt. Stoffet kan stadig være under vurdering af en EU-myndighed for godkendelse som et aktivstof. Det betyder, at Artikel 95-listen indeholder en blanding af aktivstoffer, der enten er ”godkendt” eller er ”under vurdering”.

For at finde ud af et aktivstofs status kan man kigge på ECHA´s hjemmeside – eller kontakte os for at få hjælp:

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9369