Håndtering af allergener i primærproduktionen

Det bliver nu præciseret i lovgivningen, at risikohåndtering af allergener føres helt ud i den primære fødevareproduktion.

Med en ændring af formuleringen hvad angår håndtering af fødevareallergener, omfordeling af fødevarer og fødevaresikkerhedskultur, bliver det gjort helt tydeligt, at allergener også skal håndteres i det primære led.

I ordlyden i Forordning (EU) 2021/382 af 3. marts 2021 om ændring af bilagene til forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne hedder det at:

"Udstyr, transportmidler og/eller containere, der anvendes til høst, transport eller oplagring af et af de stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerans, som er omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 1169/2011, må ikke anvendes til høst, transport eller oplagring af fødevarer, der ikke indeholder det pågældende stof eller produkt, medmindre udstyret, transportmidlerne og/eller containerne er blevet renset og som minimum kontrolleret for fravær af synlige rester af det pågældende stof eller produkt”.

Dette bør gøre risikohåndteringen af allergener i de efterfølgende led lidt lettere.

Har du spørgsmål om håndtering af fødevareallergener, er vores seniortoksikolog og fødevareekspert klar til at hjælpe dig:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097