Hjemmeside over hormonforstyrrende stoffer i EU

Miljøstyrelsen har lanceret en ny hjemmeside, der giver overblik over hormonforstyrrende stoffer i EU. Siden indeholder også stoffer, der er ved at blive undersøgt for hormonforstyrrende egenskaber.

Stoffer med hormonforstyrrende egenskaber indgår i mange forskellige produkter og kan skade både sundhed og miljø. Den nye hjemmeside skaber overblik over stofferne på tværs af EU’s lovgivninger for REACH, biocider, pesticider og kosmetik.

Hjemmesiden indeholder tre lister:

  • liste I: stoffer som er konkluderet som hormonforstyrrende i EU
  • liste II: stoffer som er ved at blive undersøgt for at være hormonforstyrrende i EU
  • liste III: stoffer som nationale myndigheder har vurderet til at have mulige hormonforstyrrende effekter, men hvor der endnu ikke er nogen EU-regulering

Det er Miljøstyrelsen, der står bag hjemmesiden i samarbejde med myndigheder i Belgien, Frankrig, Holland og Sverige.

Få mere at vide om hormonforstyrrende stoffer hos:

Brian Svend Nielsen
bsn@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9140