Lille risiko for optagelse af aluminium fra antiperspiranter

Risikoen for at optage aluminium gennem huden via brugen af antiperspiranter er langt lavere end tidligere antaget. Det konkluderer det tyske sundhedsrisikovurderingsinstitut, BfR, i en nylig udtalelse.

Forbrugere kan optage aluminium fra forskellige kilder, og hidtil har man antaget, at brugen af antiperspiranter var en vigtig kilde til den totale optagelse.

BfR lavede en risikovurdering af antiperspiranter med aluminium baseret på et begrænset datagrundlag i 2014, hvor de advarede mod sundhedsrisikoen ved brugen af antiperspiranter. For nylig er der publiceret nye studier med mere pålidelige data, som får BfR til at konkludere, at den daglige brug af antiperspiranter næppe udgør en sundhedsrisiko.

Se mere i BfR’s udtalelse: New studies on antiperspirants containing aluminium: impairments to health unlikely as a result of aluminium uptake via the skin*

Forbrugere skal forsat være opmærksomme på ikke at indtage for store mængder aluminium. Da fødevarer kan udgøre en væsentlig kilde til aluminium, skal man specielt undgå at lade syrlige eller salte madvarer og drikke komme i kontakt med aluminium i fx drikkedunke, bageforme og grillbakker.

Få mere at vide om aluminium i forbrugerprodukter og fødevarekontaktmaterialer hos:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097

 

* BfR’s udtalelse er også tilgængelig på tysk: Neue Studien zu aluminiumhaltigen Antitranspirantien: Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Aluminium-Aufnahme über die Haut sind unwahrscheinlich