NMP-vejledning egnet som praktisk eksempel på SVHC-autorisation

Ny vejledning fra ECHA forklarer, hvilke forholdsregler man skal tage, når man ansøger om godkendelse af brugen af et problematisk stof (SVHC) under REACH.

En ny vejledning fra ECHA forklarer, hvilke forholdsregler man skal tage, når man ansøger om godkendelse af brugen af et problematisk stof (SVHC) under REACH.

Vejledningen vedrører stoffet 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP), der er et aprotisk opløsningsmiddel. Det forklares, hvordan brugere af NMP kan kontrollere eksponering for stoffet og imødekomme kravene om begrænsning under REACH-lovgivningens bilag XVII. NMP anvendes som opløsningsmiddel og som middel mod aflejring på overlader. Brugen af stoffet er vigtig for en lang række industrier ved produktion af batterier, halvledere, fibre, lægemidler og coating af kabler.

Den generelle fremgangsmåde, som beskrives i vejledningen, kan anvendes til andre aprotiske opløsningsmidler som fx DMF og DMAC, hvis der på et tidspunkt kommer lignende restriktioner for aprotiske opløsningsmidler.

Se vejledningen: How to comply with REACH Restriction 71, guideline for users of NMP (1-methyl2-pyrrolidone)

For flere oplysninger om autorisation af SVHC-stoffer, kontakt:

Brian Svend Nielsen
bsn@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9140