Registrering af enzymer i Sydkorea

Den europæiske brancheorganisation for enzymproducenter (AMFEP) har oprettet et råd, der skal koordinere arbejdet med at registrere enzymer i Sydkorea.

Registrering af enzymer kan være en kompliceret opgave. For at opnå en fælles standard for registrering i Sydkorea, vil rådet vejlede om registrering samt oprette et forum for drøftelser mellem de forskellige registranter. Rådet vil desuden drøfte kritiske problemstillinger ved registrering af UVCB-stoffer* og enzymer med de koreanske myndigheder for at opnå en fælles forståelse. Rådet vil være åbent for alle registranter af enzymstoffer i Sydkorea.

DHI har assisteret AMFEP med at oprette rådet i samarbejde med vores mangeårige koreanske partner TsafeG og vil stå i spidsen for rådets sekretariat.

For flere oplysninger kontakt:

Jens Tørsløv
jet@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9022

*UVCB er stoffer af ukendt eller variable sammensætning, produkter med kompleks reaktion eller biologiske materialer.