Tidsfrister for at opdatere REACH dossierer

EU-Kommission præciserer nu tidsfristerne for kravet om at opdatere registreringsdossierer ”uden unødige forsinkelser”. Fristerne er mellem tre til 12 måneder afhængig af ændringernes omfang.

I Kommissionens nye Gennemførelsesforordning af den 9. oktober 2020 præciserer Kommissionen fristerne for opdatering af registreringsdossier som følger:

• En frist på tre måneder for administrative opdateringer
• En frist på mellem seks, ni og 12 måneder for mere komplicerede opdateringer, som fx ændringer i kemikaliesikkerhedsrapporten eller vejledninger om sikker anvendelse

Registranter, der har registreret kemikalier under den tidligere NONS-notifikationsordning (Stofdirektivet), skal også overholde fristerne for opdatering af ændringer, da disse kemikalier anses for at være registreret under REACH.

Hvor registreringer er foretaget ved fælles indsendelse af data, ligger ansvaret for at opdatere hos alle registranter, både den ledende registrant og medlemmer (medregistranter) af den fælles indsendelse.

Gennemførelsesforordning træder i kraft medio december 2020.

For flere oplysninger, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9370