Kosmetik


EU’s kosmetikforordning

EU-lovgivningen stiller særlige krav til brugernes sikkerhed og til mærkning af produkter. Siden juli 2013 har alle kosmetiske produkter skulle anmeldes i EU’s portal CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Vi vejleder om kravene til sikkerhedsvurderinger og tilbyder også at anmelde produkter i CPNP.

Vi kender lovgivningen
DHI har et indgående kendskab til EU’s kosmetiklovgivning og til lovgivningen om tilgrænsende produkter, såsom naturlægemidler, kosttilskud og fødevarer. Vores kendskab til lovgivningen giver hurtig og effektiv adgang til mange markeder og garanterer, at mærkning af kosmetiske produkter lever op til de nationale krav.

Derudover har vi et omfattende kendskab til ingredienser, der anvendes i kosmetik, samt til hormonforstyrrende stoffer og sensibiliserende indholdsstoffer.

Vi tilbyder

 • at udarbejde sikkerhedsvurderinger
 • at udarbejde mærkning og nødvendigt dokumentationsgrundlag, herunder testprogram
 • at afklare, om et kosmetikprodukt er lovligt samt udarbejde dokumenter og brugsvejledninger på relevante sprog
 • at afgive erklæring om overensstemmelse med lovgivningen til brug i det krævede dossier.

Derudover kan vi hjælpe med

 • at udarbejde kosmetikdossier
 • at foretage toksikologiske vurderinger af ingredienser og produkter, inkl. sikkerhedsvurdering beregnet til dossier
 • at deklarere ingredienser i overensstemmelse med INCI-navngivningen
 • at anmelde produkter i CPNP
 • at lave sikkerhedsdatablade til professionelt brug
 • avancerede modeller til eksponeringsscenarier
 • avancerede simuleringsmetoder

Vil du vide mere?

Lise Møller

lmm@dhigroup.com

Ann Detmer

ad@dhigroup.com