PRODUKTER OG SIKKER KEMI

Læs mere

BIOCIDER OG LOVGIVNING

Læs mere

MEDICINSK UDSTYR OG DOKUMENTATION

Læs mere

FØDEVARER, MATERIALER OG MIGRATION

Læs mere

 


Hos DHI finder du et af Europas stærkeste tværfaglige miljøer om kemiske stoffer og deres effekter på mennesker og miljø.

Vi hjælper industrien med at opfylde kravene til sikre produkter og med at overholde kemikalielovgivninger over hele verden.

 

 

  Velkommen

  Vi er glade for at byde seniortoksikolog Nick Edwards (th) velkommen til vores team af regulatoriske toksikologer. Nick har mere end tredive års erfaring med test og evaluering af lægemidler samt agro- og industrikemikalier. Han har desuden tyve års erfaring med biokompatibilitetstest af medicinsk udstyr og er en internationalt anerkendt ekspert i genotoksicitet og cytotoksicitet. 

  Også velkommen til miljøkemiker Rikke Andersen (tv). Rikke vil styrke vores team indenfor miljørisiko og risikovurdering af kemiske stoffer og skal blandt andet bidrage til udviklingen af værktøjer til modellering af farlige stoffer i vandmiljøet. 

   

   

  Tillykke

  Godt gået af vores seniortoksikolog Brian S Nielsen. I november bestod han den krævende eksamen som Diplomate of the American Board of Toxicology® (DABT). Brian har allerede haft titel af European Registered Toxicologist (ERT) i flere år. 


  On demand webinar om genbrugsplast

  Ved brug af genbrugsplast er der risiko for, at uønskede stoffer migrerer fra plasten til det nye produkt - og i sidste ende til forbrugeren. 

  På webinaret How to minimize the risk of harmful substances in post-consumer recycled plastic kan du høre om kritiske forureninger i forhold til påtænkte anvendelser af genbrugsplast.

  Se webinaret, når det passer dig.

   

  GHS Portal

  Vores gratis GHS Portal gør det lettere at holde sig ajour med de globale regler for klassificering og mærkning og hjælper dig med at få overblik over nationale implementeringer af GHS. 

  På portalen kan du blandt andet sammenligne implementeringerne i forskellige lande og søge efter fare- og sikkerhedssætninger på alle EU-sprog samt på sprog i de lande, hvor man har implementeret GHS.

  Tilmeld nyhedsbrev