Eksponeringsscenarier og udvidede sikkerhedsdatablade, 1 dag


Dokumentation af sikker brug

Eksponeringsscenarier er brugsspecifikke risikovurderinger, som definerer, hvordan et kemikalie bruges sikkert i forhold til mennesker og miljø. Som led i registreringen af stoffer skal man i visse tilfælde udarbejde eksponeringsscenarier, som skal formidles gennem leverandørkæden via et udvidet sikkerhedsdatablad. For downstreambrugere, der ikke har arbejdet med registrering under REACH, vil eksponeringsscenarier være en helt ny disciplin.

På kurset tager vi udgangspunkt i downstreambrugeren, som modtager udvidede sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier for sine råvarer.

Vi fokuserer på virksomhedens egen brug af kemikalier. Du får en grundig indføring i kravene til et eksponeringsscenarie og i de data, der skal vurderes, før man kan dokumentere sikker brug af et kemikalie.  Gennem eksempler og øvelser lærer du at forstå og anvende begreber som ”chemical safety assessment”, ”use descriptors” og ”contributing exposure scenario”.

Målgruppe
Alle virksomheder, som modtager kemiske produkter og sikkerhedsdatablade. Virksomheder, som alene er slutbrugere af kemikalier og ikke selv placerer kemiske produkter på markedet, vil især have gavn af kurset, da de ikke selv skal udarbejde udvidede sikkerhedsdatablade (se del 2). Det er en forudsætning, at du kender til klassificering og mærkning af farlige stoffer og har erfaring i at læse og forstå sikkerhedsdatablade.

Efter kurset kan du 

  • klarlægge din virksomheds pligter i forhold til eksponeringsscenarier 
  • tilpasse et modtaget eksponeringsscenarie til din virksomheds brug 
  • forholde dig kritisk til et eksponeringsscenarie og stille krav til din leverandør 
  • dokumentere sikker brug af et kemikalie

Hvis du ønsker at vide mere om information af leverandørkæden og om eksponeringsscenarier for blandinger, anbefaler vi dig at deltage på todages kurset. Læs mere her.

Form
Kurset veksler mellem teori og løsning af praktiske opgaver.

Dato og sted
Kurset holdes på forespørgsel, fx som virksomhedstilpasset kursus.

Flere oplysninger
Vibeke Salmon 
Tlf.: 4516 9144
ves@dhigroup.com


Vil du vide mere?

Lisbeth Schomacker

ls@dhigroup.com

Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt