Nye fødevarer


Novel Foods

Hvis man fremstiller eller importerer fødevarer eller ingredienser, der adskiller sig væsentligt fra det, man spiste i EU før 1997, kan det være, at de skal sikkerhedsvurderes ifølge novel foods reglerne. Formålet med novel foods lovgivningen er bl.a. at sikre, at nye levnedsmidler og ingredienser bliver sikkerhedsvurderet.

På dette kursus ser vi på:

  • hvordan man afgør, om en fødevare eller ingrediens er novel
  • kravene for godkendelse
  • hvordan man opfylder kravene om sikkerhedsvurdering

På kurset får du en mappe med relevante lovtekster og vejledninger.

Målgruppe
Kurset henvender sig til importører og fabrikanter af fødevarer, ingredienser, kosttilskud m.v. samt forskere og produktudviklere. Det er en fordel, hvis du på forhånd har læst den nyeste, opdaterede forordning om novel foods.

Efter kurset kan du

  • forstå og anvende kriterierne der afgør, om en fødevare er novel
  • forstå principperne for, hvordan man udfører en sikkerhedsvurdering
  • kender du kravene for godkendelse af de forskellige former for novel foods

Kursusleder
Helle Buchardt Boyd, seniortoksikolog, cand.brom. Specialist i fødevaretoksikologi og fødevarelovgivning.

Form
Vi gennemgår regler, vejledninger og eksempler på vellykkede og dårlige novel foods ansøgninger. Undervejs får du lejlighed til at analysere udvalgte eksempler. Bemærk, at dele af undervisningsmaterialet kan være på engelsk.

Dato og sted
Holdes på forespørgsel eller som firmatilpasset kursus.

Nærmere oplysninger
Vibeke Salmon
Tlf.: 4516 9144
ves@dhigroup.com


Vil du vide mere?

Vibeke Salmon

ves@dhigroup.com

Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt