Temadag om medicinsk udstyr den 8. marts

31 Jan 2018  


Sikkerhedsvurdering og nye regler for medicinsk udstyr

Omdrejningspunktet for denne temadag er dokumentation af sikkerhed ved medicinsk udstyr og sikkerhedsvurderingens betydning ved CE-mærkning. 

Vi indleder med at gennemgå hele spektret ved sikkerhedsvurdering. Fra lovgivningskrav og stoffer med særlige problemstillinger (CMR-stoffer) til udvælgelse og udførelse af test. Undervejs kommer vi ind på de særlige udfordringer med ekstraherbare stoffer og lækstoffer. 

En producent og en leverandør til branchen fortæller om deres erfaringer med at tackle udfordringerne med de nye krav og giver os de bedste tips med hjem. Dagen giver god mulighed for at få svar på spørgsmål til temaet og afsluttes med debat.

Se program her.

Dato og sted
Torsdag d. 8. marts 2018
kl. 09:00—16:00

Søhuset Konferencecenter, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm 

Tilmelding

Tilmelding senest d. 2. marts 2018 til 
Vibeke Salmon: telefon 4516 9144, ves@dhigroup.com