EU-lovgivning om biocider (BPR)

EU's biocid-forordning - Biocidal Products Regulation (BPR) - trådte i kraft den 1. september 2013.

Funktion afgør om biocidprodukt eller ej
Tidligere udkast til forordningen ville indføre behandlede artikler som biocidprodukter. Hyppigt viste eksempler på denne slags biocidprodukt var et uldent gulvtæppe imprægneret mod møl og en sovepose imprægneret med myggemiddel. Efter sigende var det Sveriges biocidmyndighed, der fik indføjet en skelen til en artikels primære funktion.

I den nye forordning bliver ingen af de to eksempler biocidprodukter, da deres primære funktioner er hhv. at give udsmykning og varme til et gulv og at give varme til den sovende. Til gengæld angiver den nye forordning udtrykkeligt, at biocidprodukter til imprægneringer af desinficerende servietter og klude er produkttype 2 (PT2), og at biocidprodukter til imprægnering af tøj for at forhindre kropslugt er PT9.
 
Biocidfamilier
Forordningen opererer med en stor grad af lighed mellem biocidprodukter og det, der før hed rammeformuleringer. Disse er nu omdøbt til en familie, eller som forordningsudkastet skriver: "En familie af biocidprodukter betyder en gruppe biocidprodukter, hvis brug ligner hinanden, hvis biocidaktivstoffer har de samme specifikationer og hvis variationer i indhold er specificerede og hverken forøger risikoen ved produkterne eller signifikant nedsætter deres effektivitet" [EU Parliament P7_TA-PROV(2012)01-19. Article 3 (1)(s)].

Nano udelukker simpel godkendelse
Som noget nyt er også indført nanomaterialer som potentielt biocidt stof. Ethvert produkt, der indeholder nogen form for nanomateriale, er udelukket fra den såkaldte simple godkendelsesprocedure og skal granskes nøje.

Godkendelse for hele Unionen
Forordningen vil også indføre nye godkendelsesprocedurer. Der indføres fx mulighed for en egentlig unionsgodkendelse af biocidprodukter, hvilket således umiddelbart vil gælde for samtlige EU-lande. Ansøgningen om godkendelse skal indsendes til EU's kemikaliemyndighed ECHA. Udkastet til forordningen fastsætter datoer for, hvornår ECHA tidligst må udstede unions-godkendelser.

Tidligste dato for udstedelse af unionsgodkendelse af biocidprodukter:

Tidligste dato  Produkttype (nr.)  Produkttype
(anvendelsesområde)
1. januar 2017 2 privat brug og brug i offentligt sundhedsvæsen
6 in-can-konservering (i beholdere)
13 til metalbearbejdningsvæsker
1. januar 2020 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22 øvrige produkttyper

Forordningen fastsætter ovennævnte startdatoer for ECHAs udstedelse af unionsgodkendelser. ECHA er EU’s biocidmyndighed.

Produkter udelukket fra godkendelse
Biocidprodukter til bekæmpelse af større dyr og antibegroningsmidler til skibe er udelukket fra en unionsgodkendelse, men skal vurderes for et mindre geografisk område end hele EU.

Produkttyper for hvilken unionsgodkendelse er udelukket: 

Produkttype (nr.) Produkttype
(anvendelsesområde) 
 14 gift mod gnavere
 15 gift mod fugle
 17 gift mod fisk
 20 gift mod andre hvirveldyr
 21 antibegroningsmidler til skibe og marine installationer


Godkendelse kræver forberedelse
Allerede i det "gamle" biociddirektiv var det forudset, at samtlige biocidprodukter i EU med årene skulle godkendes før salg. Dette står ved magt, og et dossier om godkendelse er meget omfattende og kræver meget arbejde.


Vil du vide mere?

Michael Fink

mif@dhigroup.com


Privacy PolicyDisclaimerTerms and Conditions

Copyright DHI © 2011 alle rettigheder forbeholdt