Leverandører og kemi i forbrugerprodukter


Leverandører har oplysningspligt
Er du som leverandør af forbrugerprodukter blevet mødt med krav om, at du overholder lovgivningen? Det kan fx være krav om en overensstemmelseserklæring, erklæring vedr. brug af SVHC (særligt farlige stoffer), importørdeklaration, supplier declaration for articles og lignende.

Leverandører af forbrugerprodukter skal være opmærksomme på deres forpligtelser under REACH-forordningen. Det gælder uanset, om man importerer varer fra ikke EU-lande som f.eks. Kina, eller man får sine varer fra et EU-land.

Forbrugerens ret og leverandørens pligt under REACH
Forbrugere har ret til at få oplyst, om der er ”farlig kemi” i en vare, og det er butikkens pligt at svare kunden. Det er EU’s kemikalielov REACH, som giver forbrugerne ret til viden og producenter og forhandlere pligt til at svare.

  • Sælger du varer og artikler af plastik eller skumprodukter som fx fodtøj, fitnessbolde, cykelbukser, cykeludstyr, tæpper, måtter, puder, badeudstyr, el-ledninger med mere, skal du fx kunne svare på, om der er blødgørere (ftalater) som DEHP eller BBP i varen.
  • Sælger du elektronik eller el-artikler som mobiltelefoner, TV, barbermaskiner, støvsugere, kaffemaskiner og strygejern, skal du fx kunne svare på, om der er bromerede flammehæmmere som HBCDD i varen.

Særligt farlige stoffer - SVHC
Som leverandør har du pligt til at informere dine kunder om indholdet af særligt farlige stoffer, herunder visse blødgørere og bromerede flammehæmmere. Disse særligt farlige stoffer (også kaldet Substances of Very High Concern, SVHC) er opført på en særlig liste (kandidatlisten) i REACH, som løbende udvides. Du skal bl.a. kunne oplyse om stoffets navn, hvis et eller flere stoffer fra kandidatlisten findes i en vare i koncentrationer over 0,1 vægtprocent.

Erklæring til detailhandlen
Det er erklæringer om, at du som leverandør overholder dine forpligtelser, der bl.a. efterspørges fra detailhandlen. Som leverandør kan du blive bedt om at levere en overensstemmelseserklæring til din detailhandler inden for 24 timer.

For leverandører af ”blandinger”, som fx maling, lim eller pulvere, gælder andre forpligtelser.

Pas på misinformationer
Desværre kan man ikke altid stole på erklæringer fra underleverandører.

  • Test, hvor de relevante stoffer var udeladt: Der er bl.a. eksempler på erklæringer med testrapporter, hvor alle særligt farlige stoffer fra kandidatlisten var testet bortset fra netop de relevante blødgørere.
  • Erklæring, som hævder at problemstoffer ikke findes i varen: Der forekommer også erklæringer om, at bestemte stoffer ikke forekommer i en vare, men hvor kontrolanalyser viser, at stofferne alligevel findes i varen.

Vil du vide mere?

Lise Møller

lmm@dhigroup.com

Læs mere om