Databaser med toksikologiske data og ekspertvurderinger


https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_enVi har udvalgt de online databaser og opslagsværker, vi oftest anvender ved datasøgninger. 

WHO/International Programme on Chemical Safety (IPCS)

Søgning på denne side giver link til bl.a. følgende ekspertvurderinger:                                                                                                                              

  • WHO/IPCS monografier: EHC-dokumenter (Environmental Health Criteria) og CICAD-dokumenter (Concise International Chemical Assessment Documents). Omfatter flere hundrede, grundige baggrundsvurderinger af kemiske stoffer 
  • WHO/IARC-monografier: baggrundsvurderinger og cancerklassificering af ekspertgrupper under IARC (International Agency for Research on Cancer) af mange hundrede stoffer. IARC-monografier kan også søges her
  • WHO/JECFA-vurderinger: Baggrundsvurdering af fødevaretilsætningsstoffer (ca. 1.000 stoffer)
  • WHO/JMPR-vurderinger:  Baggrundsvurdering af pesticider (over 1.000) 
  • OECD Screening Information DataSet (SIDS) High Production Volume Chemicals: OECD-vurderinger af toksikologiske data for mange hundrede stoffer. Dog bedre søgemuligheder i OECD Existing Chemicals Database

US EPA (den amerikanske miljøstyrelse)
US EPA  IRIS-database med vurderinger af mange hundrede af stoffer og beregning af tolerable eksponeringsniveauer.

ATSDR; U.S. Department of Health and Human Services
Toksikologiske monografier af mange hundrede stoffer foretaget af Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Relevante rapporter kan også nemt søges ved at foretage websøgning med stofnavn eller CAS-nr. koblet med ”toxicological profile” 

SCOEL, The Scientific Committee on Occupational Exposure Limits
Toksikologiske baggrundsvurderinger for fastsættelse af grænseværdier i arbejdsmiljøet (ca. 170 stoffer) fra den europæiske grænseværdikomite SCOEL.

MAK-Kommission
Toksikologiske baggrundsvurderinger for fastsættelse af grænseværdier i arbejdsmiljøet. Omfatter mange hundrede stoffer vurderet af den tyske MAK-Kommission (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration).


EU’s videnskabelige komiteer og ekspertgrupper
EU’s komiteer og ekspertgrupper udarbejder vurderinger (opinions) for brug af og eksponering for kemiske stoffer i forbindelse med en lang række anvendelsesområder (i industrien, forbrugerprodukter, kosmetik, medicinsk udstyr, fødevarer osv.). 

Deres toksikologiske vurderinger er særdeles omfattende og udgør det videnskabelig grundlag for EU’s regulering. Det er lettest at få adgang til relevante rapporter (opinions) ved at foretage en websøgning på stofnavn eller CAS-nr. koblet med ordet ”opinion”, eventuelt suppleret med komiteernes forkortelse.

EFSA, European Food Safety Authority

SCCS, Scientific Committee on Consumer Safety (inklusive kosmetik)

SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks):  (also includes opinions from the former committees SCENIHR, SCHER and SCTEE)

RAC, Risk Assessment Committee, ECHA

EU’s risikovurderinger af højtonnage kemikalier
Omfatter 141 stoffer vurderet under EU’s tidligere risikovurderingsprogram (ESR) frem til 2011.

Cosmetic Ingredient Review (CIR)
Indeholder toksikologiske vurderinger og sikkerhedsvurderinger af mange tusinder indholdsstoffer i kosmetik.


TOXNET-databasen
TOXNET-databasen er indgang til flere forskellige databaser, som der kan søges på samtidig. Indeholder bl.a.:

  • ChemIDplus: kemisk ID, struktur, fysisk/kemiske data og akut giftighed
  • HSDB, Hazardous Substances Data Bank: Alt-i-en database vedr. toksikologiske data og regulering m.m., omfatter ca. 5.000 stoffer 
  • IRIS (Integrated Risk Information System): jf. beskrivelse ovenfor under US EPA
  • TOXLINE: database med toksikologisk originallitteratur


Se også: Databaser med regulatoriske data