Laboratorium


I vores laboratorium udfører vi standardiserede og specialiserede test i overensstemmelse med ISO 17025 for bionedbrydelighed, toksicitet og bioakkumulering af kemiske stoffer og produkter. Laboratoriet er akkrediteret af DANAK og er godkendt til at udføre undersøgelser i overensstemmelse med GLP (Good Laboratory Practice). Læs mere om økotoksikologiske tests her.

Ud over test tilbyder vi desuden en række laboratorieprodukter som fx pigmentstandarder til HPLC målinger, cyanotoksinstandarder til vandanalyser og kulstof 14 ampuller. Læs mere om produkterne her.

Senest har vi i 2010 indviet Danmarks første facilitet til godkendelse af anlæg til rensning af ballastvand fra skibe. Testfaciliteten er ét af ganske få centre på verdensplan, der opfylder den Internationale Maritime Organisation, IMO’s, krav til at godkende effektivitet og sikkerhed af anlæg til rensning af ballastvand.

DHI's laboratorium er akkrediteret af

    

Vil du vide mere?

DHI Laboratory

lab-dk@dhigroup.com

Laboratorieydelser