Har du brug for økotoksikologiske GLP-studier?

DHI tilbyder igen at udføre GLP-studier i akvatisk økotoksikologi, herunder studier til at vurdere potentielle hormonforstyrrende egenskaber.

Hos DHI har vi en lang tradition for at udføre GLP-studier til godkendelse og registrering af kemikalier. Vores ydelser dækker akut og kronisk toksicitetstest ved brug af alger, krebsdyr og fisk i både fersk- og saltvandsmiljøer. Derudover tilbyder vi fiskestudier til at vurdere kemikaliers potentielle hormonforstyrrende egenskaber.

Alle studier udføres i overensstemmelse med OECD's principper for god laboratoriepraksis (GLP) for at sikre den højeste kvalitet og integritet af vores data.

Hvis du har brug for specifikke studier inden for akvatisk økotoksikologi eller gerne vil vide mere om vores økotoksikologiske test, kan vores erfarne team hjælpe dig med at navigere i de regulatoriske krav og levere højkvalitetsstudier.

Anja Kamper
aka@dhigroup.com
Tel +45 4516 9082