Rådgivning og ekspertise

DHI’s kernekompetence er global viden om vand og miljø.

Derudover har vi specialiseret viden om toksikologi og sundhed, der anvendes både i sammenhæng med vand og til at rådgive om brug af kemikalier i industriel produktion til at udvikle mindre sundheds- og miljøbelastende produkter.

Michael Fink

Tel.: +45 4516 9156
mif@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Jens Tørsløv

Tel.: +45 4516 9022
jet@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Vi har et indgående kendskab til global kemikalielovgivning og nationale myndigheder over hele verden. Kombineret med et bredt kendskab til industriens behov hjælper vi med at implementere strategier for registrering af kemikalier og at udarbejde dokumentation for sikker anvendelse – uanset om det drejer sig om industrikemikalier, bekæmpelsesmidler eller forbrugerprodukter.

Diffuse begreber som bæredygtighed, cirkulær økonomi og dyrevelfærd er blevet vigtige nøgleord indenfor produktstrategier, både når der skal kommunikeres til industrikunder og til forbrugere. Produkters påvirkning af miljø og sundhed er ikke blot et spørgsmål om at overholde lovkrav; dokumentationen kan også tilføre ny værdi til produkterne.