Kemikalier og regulering

Industrien oplever et stigende pres for at opfylde krav i kemikalielovgivninger og kunne levere produkter, der er sikre for brugerne. Kravene handler ikke kun om REACH-reguleringen i EU, men omfatter også en lang række andre markeder som fx Sydkorea, Kina og Tyrkiet, der indfører kemikalielovgivninger inspireret af REACH.

Som virksomhed er det afgørende, at man

  • er klar over konsekvenserne ved ikke at overholde lovkrav
  • holder sig opdateret på ændringer i lovgivninger
  • opfylder de tekniske krav med fyldestgørende og dokumenterede data

Jens Tørsløv

Tel.: +45 4516 9022
jet@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Brian S Nielsen

Tel.: +45 4516 9140
bsn@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Vi kan hjælpe jer med at løse de lovgivningsmæssige udfordringer på det globale marked. Vi har et stærkt internationalt netværk og mange kontaker til lokale myndigheder, som vi samarbejder med i forbindelse med registreringer og godkendelser.

I Sydkorea samarbejder vi med en anerkendt partner, Prof. Dr. Sanghun Kim, tidligere KIST Europe, om at opfylde kravene i den sydkoreanske K-REACH lovgivning. I Kina samarbejder vi med vores lokale kontor og kan tilbyde at være jeres enerepræsentant (Only Representative) eller bistå i forbindelse med notifikationer.

Vores specialister omfatter toksikologer og økotoksikologer på internationalt ekspertniveau, som sikrer ydelser på højt niveau og tilpasset jeres behov.

Vi løser opgaver på ad hoc-basis eller som løbende assistance.

REACH-registreringer

Vi har medvirket ved talrige lead-registreringer under REACH og har en omfattende viden om kravene i lovgivningen og den toksikologiske dokumentation, som en registrering kræver.

En betydelig omkostning ved registrering kan være udgifter til test. Vi har derfor specialiseret os i at anvende alternative testmetoder til at opfylde den krævede dokumentation.

Vil tilbyder blandt andet:

  • read-across til analoge stoffer
  • QSAR-modellering til at understøtte manglende data
  • dokumentation baseret på ”weight of evidence”

Vi anvender disse metoder i kombination med vores omfattende toksikologiske viden samt søgninger i faglitteratur.

REACH-registrering for Rockwool International

For Rockwool International administrerede vi et konsortium for registrering af højtonnage stofferne Man-Made Vitreous Fibers (MMVF) og E-Glass. Arbejdet omfattede udarbejdelse af konsortieaftale med alle deltagende parter, mødeledelse, betroede opgaver og sekretariatsfunktion for konsortiet.

DHI helped us to create a dossier which covers all the companies producing mineral wool in Europe, including the import of this substance. The process was complicated as it involved many companies. However, DHI was able to deal with these problems and gained everybody's trust with the high quality work that they produced.

Ole Kamstrup, tidligere Vice President, Rockwool International

REACH-registrering for PARAD Konsortiet

Sammen med KIST Europe har vi haft et tæt samarbejde om at udvikle teststrategier og testprogrammer for PARAD Konsortiet ved registrering af acrylatstoffer under REACH.

En af konsortiedeltagerne var det sydkoreanske firma Miwon, der er en af de markedsførende virksomheder på området.

The work was carried out in accordance with the required quality standards and to our complete satisfaction.

Seunghee Yoo, Head of Regulatory Affairs, Miwon Chemicals

REACH-registrering af nikkel

På vegne af Nickel Institute og Nickel Consortia udarbejdede vi over 100 eksponeringsscenarier for alle identificerede anvendelser af nikkel og nikkelforbindelser til brug for REACH-registreringen.

Opgaven inkluderede også identifikation og vurdering af alternativer til nikkelbelægninger i fx biler, fly og elektronik.

The Nickel Institute as well as the Nickel Consortia have been very impressed with DHI’s expertise and professionalism. Reports and input have always been delivered on time, showing high quality and a good and objective reflection of different options. This supported the Nickel industry to register the substances on time under REACH.

Dr. Veronique Steukers, Director, H&E Public Policy, Nickel Institute

Cases: Godkendelsespligtige stoffer

I samarbejde med vores partnere RPA Ltd., EPPA og Fobig har vi udarbejdet ansøgninger for godkendelse af fortsat brug af stoffer på REACH’s godkendelsesliste. Ansøgningerne omfattede kortlægning, indhentning af data og vurdering af tekniske og økonomiske data, herunder

  • at udarbejde eller opdatere kemikaliesikkerhedsrapporter
  • at vurdere alternativer (delvis via partner)
  • at foretage socioøkonomiske analyse (via partner)

Nøgleelementer i en vellykket ansøgning indeholder identifikation og vurdering af tekniske alternativer til den aktuelle brug. Det var blandt andet vigtigt at inddrage eksisterende alternativer, herunder konkurrenter, selv om disse ikke umiddelbart kunne fremvise de samme funktioner og fordele.

I kemikaliesikkerhedsrapporterne kvantificerede vi alle potentielle eksponeringer i de anvendte stoffers livscyklus herunder downstream-brugere. Eksponeringen omfattede arbejdere i industrien, miljøet samt personer eksponeret via miljøet. Det var meget vigtigt, at risikovurderingerne var kvantitative, medmindre stoffet var et stof uden grænseværdi, og at der var data fra både arbejdsmiljø og miljø til at understøtte eksponeringsvurderingerne.

A team of experts from RPA Ltd., Fobig and DHI A/S has carried out the project. DHI was responsible for the development of the CSR for downstream user applications. The work was carried out in accordance with the required quality standards and to our complete satisfaction. The project has been carried out in a professional manner and has been fully completed.

Jan Mervart, REACH specialist, DEZA

KurserGodkendelse af biocidholdige produkter

Vi gennemgår kravene til ansøgning om godkendelse af biocidholdige produkter under EU’s biocidforordning (BPR) og går i dybden med biocidproduktfamilier og de nye krav til hormonforstyrrende stoffer.

Kurset holdes på forespørgsel.