Biocider: nye tyske regler for national registrering

Hvis du har indberettet et biocidholdigt produkt til det tyske marked før den 26. august 2021, skal du senest den 31. marts 2022 bekræfte anmeldelsen, hvis produktet skal forblive på markedet.

Det tyske institut for arbejdssikkerhed og sundhed (BAuA) har offentliggjort en ny bekendtgørelse vedrørende national godkendelse af biocidholdige produkter, der erstatter den tidligere bekendtgørelse fra 2005.

Retningslinjerne i den nye bekendtgørelse vil påvirke produkter, der er blevet registreret hos BAuA før den 26. august 2021. Senest den 31. marts i år skal der indsendes en bekræftelse på den tidligere anmeldelse af produktet, og denne skal herefter bekræftes hvert andet år, så længe produktet er på markedet.

Ud over de oplysninger, der skulle indsendes ved den tidligere anmeldelse, skal alle nye anmeldelser indeholde følgende:

  • Koncentrationen af aktivstoffet i det biocidholdige produkt
  • Oplysninger om overholdelse af artikel 95 i biocidforordningen (BPR)
  • Bevis for den påståede effektivitet af det biocidholdige produkt

Manglende opfyldelse af ovenstående krav vil betyde, at produktet ikke længere må markedsføres på det tyske marked.

For flere oplysninger om regulering af biocider, kontakt:

Michael Fink
mif@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9156