Migration af stoffer i plast

Plastmaterialer bruges overalt: i emballage i fx fødevare- og medicinalbranchen, i medicinsk udstyr, køkkenmaterialer, tøj, legetøj, byggebranchen, biler, elektronisk udstyr og udstyr til drikkevandsforsyningen.

Udover polymerer vil plastmaterialer indeholder en række stoffer, hvoraf nogle kan betragtes som urenheder og andre er bevidst tilsatte stoffer. Disse kan migrere ud til de omgivelser, som plastmaterialet er i direkte kontakt med, også kaldet recipienten. Eksempler på recipienter er luft, fødevarer, vand, blod, sved og spyt.

I de tilfælde hvor stofferne kan betragtes som farlige, og hvor mennesker eller miljø kan blive eksponeret for dem, bør man vurdere den risiko, der er forbundet med migration.

Det kan vi hjælpe med!

Lise M. Møller

Tlf.: +45 4516 9133
lmm@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Beregning af migration

Vi har udviklet en valideret migrationsmodel, så vi kan beregne i hvor stort omfang specifikke stoffer vil kunne vandre ind og ud af polymere plastmaterialer og ud i en recipient.

Ved hjælp af dette værktøj kan vi vurdere de vigtigste parametre, dvs. diffusionskoefficienten og fordelingskoefficienten, for en række kombinationer af stof-polymerer-recipienter.

Vi kan blandt andet hjælpe med at beregne:

 • migration fra plastmaterialer til recipienter som luft, fødevarer, vand med mere
 • migration til og gennem plastmaterialer, fx fra trykfarver på emballage
 • hvad polymeren optager fra omgivelserne

Forhold, der påvirker migration

Især to forhold er styrende for migration:

 • Diffusionskoefficienten af stoffet i plastmatricen. 
  Denne er afhængig af en række faktorer som det såkaldte frie volumen, dvs. den plads som ikke er fyldt ud af polymerer og andre stoffer, og af temperaturen.
   
 • Stoffets fordelingskoefficient mellem recipient og polymer. 
  Fordelingskoefficienten er et mål for, hvor godt stoffet befinder sig i recipienten i forhold til polymermatricen.

Risikovurdering

Ved at lave risikovurdering af stoffer i plastmaterialer, kan vi dokumentere stoffernes mulige påvirkning af sundhed eller miljø. Dette er relevant i en lang række sammenhænge blandt andet:

 • REACH-registrering af stoffer, som kræver en risikovurdering af brugen af et stof i en artikel, hvis stoffet er klassificeret, og hvis registranten har en årlig tonnage over 10 tons/året.
 • Præ-vurdering: fx om et tilsætningsstof til en fødevareemballage kan udgøre en risiko for sundheden.
 • Vurdering af om fx farvestoffer i legetøj kan udgøre en risiko.

On demand webinar

 


How to minimize the risk of harmful substances in post-consumer recycled plastic

På webinaret How to minimize the risk of harmful substances in post-consumer recycled plastic kan du høre om kritiske forureninger i forhold til påtænkte anvendelser af genbrugsplast.

Se webinaret, når det passer dig.