Vurdering af drikkevandsinstallationer

Drikkevandskvalitet er ikke kun et spørgsmål om rent grundvand, men også om at drikkevandet ikke udsættes for sundhedsskadelige stoffer, når det distribueres via forsyningsnetværket, og til det når frem til vandhanen.

Produkter (byggevarer) til vandforsyningsnettet, der er fremstillet af polymere materialer som fx plast og gummi, skal derfor vurderes for, om de afgiver sundhedsskadelige stoffer, før de må sælges i Danmark. Materialer, der anvendes til at reparere eller coate produkterne, skal også vurderes.

De danske myndigheder kræver, at der gennemføres en toksikologisk, dvs. sundhedsmæssig, vurdering af byggevarer, der er i kontakt med drikkevand.

Vi tilbyder toksikologiske vurderinger til certificering af polymere materialer i drikkevandsinstallationer, både til DK-VAND og Godkendt til DrikkeVand (GDV) godkendelsen.

Lise M. Møller

Tlf.: +45 4516 9133
lmm@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Test af drikkevandsinstallationer

PVC- og PE-rør og fittings, armaturer m.m. skal vurderes for, om de afgiver kemiske stoffer eller lugt og smag til drikkevandet. For at kunne foretage denne vurdering skal produktet testes i henhold til dets sammensætning af kemiske stoffer. Testen skal udføres af et akkrediteret testlaboratorium.

På baggrund af oplysninger om den kemiske sammensætning af et produkt sammensætter vi et produktspecifikt testprogram til testlaboratoriet. Når testen er udført, vurderer vi resultaterne for at afklare, om produktet opfylder de lovgivningsmæssige og toksikologiske krav til godkendelse eller certificering.

 

Testprogram

  Testprogrammet omfatter normalt test for, om produktet afgiver smag, lugt og TOC (Total Organic Carbon) til drikkevandet. Produkter fremstillet af fx farvet gummi, der kan påvirke vandets klarhed, testes desuden for turbiditet (uklarhed).

  Testen dækker også over afgivelse af stoffer, der kan være specielt problematiske, fx:

  • phthalater fra blødgørere
  • PAH fra anvendelse af det sorte farvestof “carbon black”
  • nedbrydningsprodukter, fx phenoler, der kan stamme fra de anvendte antioxidanter

  DK-VAND certificering eller GDV-godkendelse

  Der findes to typer af godkendelse/certificering af produkter beregnet til kontakt med drikkevand:

  • DK-VAND certificering, som omfatter installationer fra vandværkets forsyning og frem til matrikelgrænsen
  • GDV-godkendelse, der vedrører installationer på grunde og i bygninger, dvs. fra matrikelgrænsen og frem til taphanen

  Kravet om en toksikologisk vurdering gælder både for DK-VAND og Godkendt til DrikkeVand (GDV) godkendelse. GDV’en erstatter dele af den tidligere VA-godkendelse.

  Vi leverer den toksikologiske ekspertise til din vurdering.

  GDV-godkendelse med udenlandsk certifikat

  Ifølge bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 må byggevarer markedsføres og sælges i Danmark, hvis man kan dokumentere, at byggevaren:

  • er certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat,
  • er godkendt i Holland med en ATA-godkendelse (Attest Toxicological Aspects) / The Kiwa Water Mark, eller
  • er typegodkendt i Sverige (af enten RISE eller KIWA Sverige)

  Det er selve byggevaren, som skal være omfattet af det udenlandske certifikat eller godkendelse. Det er ikke tilstrækkeligt at materialet, som byggevaren er produceret af, er dækket.