Transport af farligt gods

Når kemiske stoffer eller produkter er klassificerede som farligt gods til transport gælder omfattende regelsæt for transport ad henholdsvis vej, jernbane, med skib eller fly.

Med vores kombinationen af erfarne, eksaminerede sikkerhedsrådgivere og store viden om kemiske stoffers virkning på mennesker og miljø kan vi hjælpe med at:

  • klassificere farligt gods på ekspertniveau 
  • vælge emballage og sørge for korrekt mærkning af dit produkt 
  • kvalitetssikre arbejdsprocedurer, herunder på- og aflæsning
  • udarbejde de nødvendige dokumenter 

Vi tilbyder desuden at holde interne kurser for medarbejdere, der arbejder med transport af farligt gods.

Ingelise Dige Semark

Tlf.: +45 4516 9221
​​​​​​​ids@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Transportkonventionerne

Konventionerne for transport ad vej og jernbane kan downloades her:

ADR (vej):  Konvention om international transport af farligt gods ad vej (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID (jernbane): Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane / Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Konventionerne for transport med skib og fly kan ikke downloades gratis, men kan købes her:

 

Sikkerhedsrådgivning

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej eller jernbane, skal som udgangspunkt udpege en sikkerhedsrådgiver, der har bestået en eksamen hos Beredskabsstyrelsen. 

Med os som sikkerhedsrådgiver får du professionel hjælp og vejledning, der går ud over Beredskabsstyrelsens krav.

Foruden at have styr på transportkonventionerne har vi indgående kendskab til den øvrige kemikalielovgivning som fx REACH og CLP og kan også hjælpe med at:

  • klassificere ”ualmindelige” stoffer eller blandinger på baggrund af toksikologiske studier eller videnskabelig erfaring 
  • klassificere farligt affald, som er farligt gods 
  • udarbejde sikkerhedsdatablade