Værktøjer og viden

Både virksomheder med mange produkter til det globale marked og distributører af få produkter har brug for data og systemer, der sikrer at kravene i kemikalielovgivningen er overholdt. 

Hvad enten jeres behov er lille eller komplekst kan vi hjælpe: fra enkle løsninger til kemikaliestyring og abonnement på sætninger og stoflister til mere avancerede softwareløsninger som ChemManager®, der sikrer, at I opfylder kravene i mere end 45 lande.

Desuden tilbyder vi værktøjer, der kan hjælpe jer med at få overblik over lovkrav til emballage, søge efter toksikologiske data med mere.

Find nogle af vores løsninger her – eller kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Ilaria De Rosa Carstensen

Tlf.: +45 4516 9369
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Lovkrav til emballage – en guide

Lovgivningens krav til indholdsstoffer i emballager afhænger af, hvad emballagen skal bruges til.

Vi har udviklet en guide til de lovfæstede krav, der gælder for stoffer i emballage generelt, til fødevarekontakt, til lægemidler, til kosmetik og til genanvendt materiale. Guiden indeholder til link til de relevante lovgivninger. Læs mere

Migration af stoffer i plast

Plastmaterialer bruges overalt: i emballage i fx fødevare- og medicinalbranchen, i medicinsk udstyr, køkkenmaterialer, tøj, legetøj, byggebranchen, biler, elektronisk udstyr og udstyr til drikkevandsforsyningen. Udover polymerer vil plastmaterialer indeholder en række stoffer, som kan migrere ud til de omgivelser, som plastmaterialet er i direkte kontakt med.

Vi har udviklet en valideret model, så vi kan beregne i hvor stort omfang specifikke stoffer vil kunne vandre ind og ud af polymere plastmaterialer og ud i produkterne. Læs mere

 

CheMigrator® - beregning af migration fra emballage

CheMigrator® er et værktøj til beregning af migration af kemiske stoffer fra plastmaterialer. Værktøjet kan bruges ved design af emballager til fx fødevarekontaktmaterialer og medicinsk udstyr.

CheMigrator® kan desuden bruges som valideringsværktøj til at dokumentere, at et materiale overholder krav og standarder for fødevarekontaktmaterialer.

Læs mere og download CheMigrator®

In silico-værktøjer

Som alternativ til traditionel laboratorietestning kan man benytte in silico-beregninger, som fx QSAR, og read-across. Metoderne anerkendes af mange myndigheder rundt om i verden og kan være en hjælp til at accelerere produktudviklingen.

Vi har erfaring med en lang række state-of-the-art værktøjer og tilbyder pragmatiske løsninger, der er tilpasset jeres behov og opfylder kravene i lovgivningen. Læs mere om alternative testmetoder

 

Sætningsbibliotek

DHI Phrase Library er med 5000+ sætninger på mere end 40 sprog den korte vej til sikkerhedsdatablade på mange sprog og markeder over hele verden.

DHI Phrase Library er bygget på den terminologi, der anvendes i de enkelte landes lovgivning, og er i overensstemmelse med nationale regler. 

Det betyder, at der kun er kort vej fra sikkerhedsdatablad på et sprog til sikkerhedsdatablade på mange sprog og til mange markeder over hele verden.

Regulatoriske stoflister

Selv om I har et system til at holde styr på kemikalieoplysninger og udarbejde sikkerhedsdatablade, kan det betale sig at investere i regulatoriske data. Så er I sikre på at være ajour med lovgivningen og de nyeste krav.

Vi kan hjælpe med:

  • REACH og CLP-lister på alle EU-sprog, inklusive listen over harmoniserede klassificeringer for stoffer og kandidatlisten
  • Nationale lister til brug for kunder uden for EU (fx SARA-lister til USA)
  • Lister over nationale eller anbefalede grænseværdier – klar til at indlæse i sikkerhedsdatabladet
  • Label package med gældende signalord, fare- og sikkerhedssætninger til mere end 50 markeder

De regulatoriske stoflister indeholder alle CAS og/eller EINECS numre og adgang til en engelsk oversættelse uanset listens officielle sprog.

Data leveres i standard filformater som MS Access eller Excel eller i vores webbaserede system ChemManager®.