Værktøjer og viden

Ekspertviden og -værktøjer er ofte en forudsætning for at kunne opfylde kravene til kemikalier i produkter, og deres påvirkning af sundhed og miljø. Vi tilbyder viden, software og modelleringsværktøjer, der er baseret på mere end 30 års erfaring med toksikologiske vurderinger og kemikalieregulering.

Kombineret med en omfattende viden om toksikologi har vi stor ekspertise i at benytte in silico-beregninger og read-across til at vurdere kemiske stoffers effekt som et alternativ til test i laboratorier. Vi anvender en række state-of-the art værktøjer, der er anerkendt af myndigheder rundt om i verden.

Desuden tilbyder vi værktøjer, der kan hjælpe jer med at beregne migration af stoffer i plast eller få overblik over lovkrav til emballage.

Jens Tørsløv

Tel.: +45 4516 9022
jet@remove-this.dhigroup.remove-this.com

Lovkrav til emballage – en guide

Lovgivningens krav til indholdsstoffer i emballager afhænger af, hvad emballagen skal bruges til.

Vi har udviklet en guide til de lovfæstede krav, der gælder for stoffer i emballage generelt, til fødevarekontakt, til lægemidler, til kosmetik og til genanvendt materiale. Guiden indeholder til link til de relevante lovgivninger. Læs mere om emballageguiden

Migration af stoffer i plast

Plastmaterialer bruges overalt: i emballage i fx fødevare- og medicinalbranchen, i medicinsk udstyr, køkkenmaterialer, tøj, legetøj, byggebranchen, biler, elektronisk udstyr og udstyr til drikkevandsforsyningen. Udover polymerer vil plastmaterialer indeholder en række stoffer, som kan migrere ud til de omgivelser, som plastmaterialet er i direkte kontakt med.

Vi har udviklet en valideret model, så vi kan beregne i hvor stort omfang specifikke stoffer vil kunne vandre ind og ud af polymere plastmaterialer og ud i produkterne. Læs mere om migration af stoffer i plast

 

CheMigrator® - beregning af migration fra emballage

CheMigrator® er et værktøj til beregning af migration af kemiske stoffer fra plastmaterialer. Værktøjet kan bruges ved design af emballager til fx fødevarekontaktmaterialer og medicinsk udstyr.

CheMigrator® kan desuden bruges som valideringsværktøj til at dokumentere, at et materiale overholder krav og standarder for fødevarekontaktmaterialer.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

In silico-værktøjer

Som alternativ til traditionel laboratorietestning kan man benytte in silico-beregninger, som fx QSAR, og read-across. Metoderne anerkendes af mange myndigheder rundt om i verden og kan være en hjælp til at accelerere produktudviklingen.

Vi har erfaring med en lang række state-of-the-art værktøjer og tilbyder pragmatiske løsninger, der er tilpasset jeres behov og opfylder kravene i lovgivningen. Læs mere om alternative testmetoder