Kurser

Små kursushold med 8-12 deltagere og mange praktiske øvelser er to gode grunde til at vælge et kursus hos os.

Der er tid til, at du kan stille spørgsmål og få afklaret specifikke problemer. Hvis du har relevante emner, du gerne vil have gennemgået på kurset, er du velkommen til at kontakte os med forslag.

Desuden lægger vi vægt på, at du får mulighed for at kombinere den gennemgåede teori med praktiske øvelser.

Underviserne er fagfolk, der arbejder med det område, de underviser i. De har den nyeste faglige viden, kender lovgivningen og forstår de udfordringer, der volder problemer i dagligdagen.
 

Vibeke Salmon

Tlf.: +45 4516 9144
ves@remove-this.dhigroup.remove-this.com​​​​​​​

Klassificering og mærkning af kemiske blandinger

24. september 2019

På kurset lærer du at klassificere en kemisk blanding efter beregningsmetoden. Desuden lærer du reglerne for faremærkning, herunder krav til piktogrammer, H- og P-sætninger samt supplerende oplysninger.

Kurset er også relevant, hvis du gerne vil være i stand til at tjekke de klassificeringer og mærkninger, du modtager fra dine leverandører.

Godkendelse af biocidholdige produkter

21. november 2019

Vi gennemgår kravene til ansøgning om godkendelse af biocidholdige produkter under EU’s biocidforordning (BPR), så du efterfølgende kan skelne mellem de forskellige ansøgningsformers muligheder.

Desuden går vi i dybden med de nye krav til hormonforstyrrende stoffer, biocidproduktfamilier, datakrav og relevante IT-værktøjer.
 

Sikre fødevarekontaktmaterialer

20. november 2019

På kurset får du overblik over kravene til sikkerheden af fødevarekontaktmaterialer i EU for emballage, køkken- og produktionsudstyr. Vi kommer også et smut omkring US FDA-lovgivningen.

Du lærer desuden at udforme en overensstemmelseserklæring og at vurdere, om erklæringen er tilstrækkelig til dit formål.

Kosttilskud - regler og sikkerhedsvurderinger

4. december 2019

Få overblik over, hvad der kræves for at markedsføre kosttilskud, og få styr på begreber som ernærings- og sundhedsanprisninger samt novel foods. På kurset får du desuden indsigt i, hvad man skal vide for at kunne lave en sikkerhedsvurdering.
 

Applied Toxicology: two-day theoretical course

2. og 3. oktober 2019

This two-day theoretical course introduces you to the fundamentals in toxicology and risk assessment, including the most important databases.

After the course you will have a better understanding of hazard and risk assessments and how to carry out data searches.

ABC-vurderinger af organiske stoffer i spildevand

9. oktober 2019

Du får en grundig indføring i metoden til at foretage ABC-vurderinger af organiske stoffer, og du lærer, hvor du skal søge efter de nødvendige oplysninger, og hvordan du strukturerer, skaber overblik og vurderer de indsamlede data.
 

IUCLID 6 for REACH registrations

Holdes på forespørgsel

Learn how to use IUCLID 6 for preparing or editing REACH registration dossiers. The course is based on the practical aspects of IUCLID 6 so that it is applicable for your day-to-day work challenges with IUCLID. 

The course can be customised to your needs.

IUCLID 6 for biocidal products dossiers

Holdes på forespørgsel

Learn how to prepare IUCLID dossiers and Summary Product Characteristic (SPC) reports for biocidal products and biocidal product families under the BPR. The course is based on the practical aspects of IUCLID 6, the SPC Editor and R4BP 3 (Register for Biocidal Products) to ensure that the training is applicable for your day-to-day work challenges with these formats and platforms.

The course can be customised to your needs.

QSAR - a tool to fill (eco)toxicological data gaps

Holdes på forespørgsel

The course is an introduction to the OECD QSAR Toolbox and aims to make you familiar with the Toolbox. You will learn how to fill data gaps and screen chemicals for harmful properties without new tests.

The course can be customised to your needs.

Firmatilpassede kurser - når vi holder kurset for jer

I stedet for at deltage på et åbent kursus kan I vælge at få et kursus tilpasset jeres behov med konkrete eksempler fra jeres hverdag. Kurset tilrettelægges, så det er gearet til de medarbejdere, der har brug for at blive opdateret.

Kurser tilbydes på dansk og engelsk.

Kontakt os, hvis du er interesseret i et uforpligtende tilbud på en firmatilpasset løsning.