12. tilpasning til CLP-forordningen er trådt i kraft 

Få overblik over vigtige ændringer i den seneste tilpasning til CLP-forordningen, der trådte i kraft i april 2019.

Den 17. april trådte den 12. tilpasning til CLP-forordningen i kraft. Tilpasningen implementerer ændringer i den 6. og 7. reviderede version af det Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning (GHS) i EU.

Tilpasningen omfatter ændringer i en række bilag til CLP-forordningen, blandt andet:

  • Ny fareklasse er tilføjet for desensibiliserede eksplosiver (eksplosive kemikalier, hvor den eksplosive egenskab er undertrykt, f.eks. ved tilsætning af vand).
  • Ny farekategori er tilføjet for pyrofore gasser (gasser, der kan antænde efter kort tids kontakt med ilt) i fareklassen brandfarlige gasser.
  • Præciseringer og konsekvensrettelser af kriterietekst, bl.a. for at sikre konsistens med den i GHS anvendte terminologi.
  • Definitionerne af de enkelte fareklasser er blevet opdaterede for at sikre en ensartet sprogbrug.
  • Referencer til testmetoder, f.eks. ISO metoder eller OECD testguidelines, er blevet opdaterede ifølge den løbende udvikling på metodeområdet.

Reglerne skal anvendes fra den 17. oktober 2020, men kan anvendes på frivillig basis indtil denne dato.

Se 12. tilpasning til CLP-forordningen på EU-sprogene

Vil du vide mere:

Helle M. Andersen
hma@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9023