14. ændring til CLP-forordningen

Den seneste ændring til CLP er offentliggjort. Ændringerne gælder fra den 1. oktober 2021, men kan tages i brug allerede nu.

Ændringerne i den 14. tilpasning til CLP-forordningen omfatter nye harmoniserede klassificeringer af stoffer, der ikke tidligere var indeholdt i forordningens bilag VI, samt ændringer til eksisterende stofklassificeringer.

Desuden er der indført to nye supplerende mærkningselementer (sætningerne EUH211 og EUH212) for blandinger, der indeholder titandioxid (TiO2).

Ændringerne gælder fra den 1. oktober 2021. Indtil da er det frivilligt at klassificere og mærke stoffer og blandinger efter de nye regler.

Få mere at vide om CLP:

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9369