Ændringer i bekendtgørelsen om desinfektionsmidler

En række ændringer i bekendtgørelsen om godkendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder m.v. trådte i kraft den 1. juli 2019.

Ændringerne drejer sig primært om præcisering af bestemmelser i bekendtgørelsen, blandt andet følgende:

  • Midler til yverhygiejne er ikke længere omfattet af anvendelsesområdet. Fremover skal kun pattedypningsmidler og pattespray godkendes efter denne bekendtgørelse. Dette medfører også enkelte rettelser i forhold til mærkningskravene. 
  • Det præciseres, at ændringer af et godkendt produkts navn eller identiske produkter, der markedsføres under andre navne, skal godkendes. Desuden tilføjes det, at markedsføring af ikke-godkendte produkter ikke er tilladt.
  • Det præciseres endvidere, at et produkt skal indeholde aktivstoffer, der er godkendt eller ved at blive godkendt, samt at leverandøren af aktivstoffet skal overholde lovgivningen i forhold til biocidforordningens artikel 95 (listen over godkendte leverandører af aktivstoffer).
  • Der er indsat en overgangsbestemmelse, som giver virksomhederne mulighed for fortsat at markedsføre produkter, som allerede er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 11. februar 2013.

Den nye bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. (nr. 859) erstatter den tidligere bekendtgørelse nr. 134 fra 2013.

Hvis du vil vide mere om godkendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder, kontakt:

Michael Fink
mif@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9156