Ændringer på vej i listen over stoffer godkendt i plast til fødevarekontakt

Phthalaterne bliver yderligere begrænset, og fem nye stoffer er blevet godkendt.

En foreslået ændring af forordningens Bilag I omfatter nye specifikke migrationsgrænser (SML'er) for bl.a. phthalaterne. Opdateringen inkluderer også godkendelse og SML'er for fem nye kemikalier:

  1. tris(2-ethylhexyl)benzen-1,2,4-tricarboxylat: foreslået SML på 1 % (vægt/vægt)*
  2. (triethanolamin-perchlorat, natriumsalt) dimer: må kun bruges i hård poly(vinylchlorid) i kontakt med fødevarer*
  3. n, n-bis(2-hydroxyethyl)stearylamin delvist esterificeret med mættede C16/C18-fedtsyrer: må kun anvendes i op til 2 % (vægt/vægt) i plastmaterialer og -genstande*
  4. phosphorsyre, blandede estere med 2-hydroxyethylmethacrylat: foreslået SML på 0,05 % (vægt/vægt)*
  5. benzophenon3,3',4,4'-tetracarboxylsyredianhydrid (BTDA): foreslået SML på 0,05 % (vægt/vægt)*

*Se anmærkninger om begrænsninger og specifikationer i udkastet til Bilag I.

Endelig fjernes træmel og -fibre samt salicylsyre fra listen over godkendte stoffer i plast til fødevarekontakt. 

Opdateringen af Bilag I til EU-forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande til fødevarekontakt forventes at blive implementeret i april 2023.

For flere detaljer om brugen af plastmaterialer til fødevarekontakt, kontakt:

Lise M. Møller 
lmm@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9133