Andemad godkendt som novel food

To vandlevende planter, der dyrkes og anvendes som fødevarer i Sydøstasien, er blevet godkendt som novel food i EU.

Godkendelsen drejer sig om tilladelse til at markedsføre friske planter af Wolffia arrhiza og Wolffia globosa som en ny traditionel fødevare. De friske planter må markedsføres til og anvendes af den almindelige forbruger.

Det er Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, der har godkendt anvendelse af planterne, der har en lang tradition for sikker anvendelse som fødevarer især i Laos, Myanmar og Thailand. Planternes blade er meget smagfulde og rige på næring.

Planterne er stærkt påvirkede af miljøforholdene i de vandområder, hvor de dyrkes, og kan indeholde tungmetaller, mikrocystiner eller visse sporstoffer. Der skal derfor fastsættes maksimalgrænseværdier for en række stoffer i planterne i EU’s liste over godkendte nye fødevarer (novel foods).

Få flere oplysninger om godkendelse af novel foods hos:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097