Begrænsninger for diisocyanater

Brugen af en lang række diisocyanater og blandinger med indhold af diisocyanater begrænses for professionelle brugere og forventes at nedbringe antallet af arbejdsbetingede allergitilfælde i EU.

Diisocyanater bruges i en lang række produkter, f.eks. klæbere, gulvbelægninger og isoleringsmaterialer. Stofferne er både allergifremkaldende ved hudkontakt og ved indånding, ligesom flere er klassificeret som kræftfremkaldende.

Diisocyanater i arbejdsmiljøet udgør en væsentlig risiko for udvikling af hud- og luftvejsallergi. Med de kommende begrænsninger forventes det, at omkring 3000 nye årlige tilfælde af arbejdsbetinget allergi i EU vil kunne undgås.

Det drejer sig om brugen af en lang række diisocyanater samt blandinger med et samlet indhold på 0,1 % w/w eller derover, der begrænses for professionelle og industrielle brugere.

Krav om uddannelse i sikker brug
Fra 24. august 2023 må der ikke længere arbejdes med ovennævnte stoffer og blandinger, medmindre brugeren har gennemgået en uddannelse i sikker brug. Indholdet i uddannelsen er præciseret i lovgivningen og kan læses her.

Fra 24. februar 2022 er det ikke tilladt at markedsføre ovennævnte stoffer og blandinger, medmindre modtageren gøres opmærksom på kravene om uddannelse. Desuden skal produkterne mærkes med dette krav.

Hvis du vil vide mere, kontakt:

Helle M. Andersen
hma@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9023