Biocidforordningen stiller nye krav til stabilitetsstudier

I september 2022 trådte nye krav til de toårige stabilitetsstudier i kraft. Kravene gælder for biocidholdige produkter og produktfamilier, der ønskes godkendt under biocidforordningen.

De nye krav betyder, at det ikke længere vil være muligt at få tildelt en toårig holdbarhed på et biocidprodukt på baggrund af et accelereret stabilitetsstudie og data fra et ikke-afsluttet toårigt stabilitetsstudie.

De nye krav
Fremover skal det langvarige stabilitetsstudie være afsluttet, inden ansøgning om godkendelse af et biocidholdigt produkt eller produktfamilie indsendes til Miljøstyrelsen.

Hvis det langvarige stabilitetsstudie ikke er sat i gang, inden ansøgningen indsendes, får ansøgeren 30 dage til at begynde studiet og indsende produktmålinger for relevante fysiske, kemiske og tekniske parametre ved forsøgets start. Modtager Miljøstyrelsen ikke data indenfor den fastsatte tidsfrist, kan ansøgningen afvises. Data fra det langvarige stabilitetsstudie skal indsendes senest 9 måneder efter, at vurderingsfasen er indledt. 

Kravene til stabilitetsstudier trådte i kraft ved offentliggørelsen af Technical Agreements for Biocides Analytical Methods, Physico-Chemical Properties and Physical Hazards (APCP) i september 2022. APCP, version 3.0 kan downloades fra ECHA’s hjemmeside

Hvis du vil vide mere om stabilitetsstudier af biocidprodukter, kontakt:

Michael Fink 
mif@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9156