Bisphenol migrerer fra etiketter og dåser til fødevarer

To studier fra Canada og Tyrkiet viser, at bisphenolen BPS migrerer til fødevarer. Stoffet bruges som substitut for bisphenol A til tryk på etiketter og fødevareemballager, men kan migrere til selve fødevaren.

BPS er blevet populær som erstatning for bisphenol A (BPA), der er klassificeret som et særligt problematisk stof (SVHC). Brugen af BPS til tryk på fx emballager er imidlertid ikke uproblematisk, viser de to undersøgelser, da dette stof også kan have uønskede bivirkninger som fx svækkelse af hjertefunktion og fertilitet. 

Overskrider EU’s grænseværdier
Canadiske forskere har undersøgt 140 emballager og målt for høje niveauer af BPS og andre farvevæsker, der var migreret til fødevarer fra blandt andet madfilm, etiketter og skumplastemballage. Der blev påvist BPS i 46 af prøverne, men ingen BPA.

Canada har ingen regulering af BPS, men de fundne migrationsværdier overskred de grænseværdier, der er fastsat for BPS i fødevareemballager i EU.

I det tyrkiske studie undersøgte man, om forekomsten af BPS og andre bisphenoler (BPA, BPF, BPB) kunne afgives fra indersiden af dåseemballager til indholdet af fx færdigretter, madolier og sodavand. I alt 79 dåser blev undersøgt, og der blev målt for høje niveauer af BPS i seks prøver og af BPA i 57 % af prøverne.

I EU er man i gang med en høringsproces om begrænsning af brugen af bisphenoler. 

Hvis du vil vide mere om migration af stoffer i fødevareemballager, kontakt:

Helle Buchardt Boyd     
hbb@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9097