Brug af genanvendt plast til kosmetikemballage

Et nyt projekt har set på, om plast, der har tjent sit primære formål, kan genanvendes til kosmetikemballager. Den nye viden skal bidrage til en sikkerhedsvejledning til kosmetikbranchen om brug af genanvendt plast.

DHI har medvirket i projektet, hvor muligheder for og risici ved at genanvende husstandsindsamlet post-consumer recycled plast (PCR-plast) er blevet undersøgt. PCR-plast er plast, der har været anvendt til et bestemt formål og derefter kasseret. Det kan være plast fra indsamlingsordninger fra forbrugere eller plast opsamlet fra havet. 

Udover prøver af plast fra danske husstande blev enkelte plastprøver fra fiskeredskaber og plastaffald fra have og strande fra lande i og udenfor EU også undersøgt. Da de indsamlede plastmaterialer kan have været anvendt til mange formål og afgive tusindvis af forskellige stoffer, er der risiko for migration fra de genanvendte emballager til kosmetikproduktet.

Genanvendelse afhænger af produktindhold
De toksikologiske sikkerhedsvurderinger og eksempler på eksponeringsscenarier, som DHI har udarbejdet, viser, at PCR-plast muligvis vil kunne genanvendes som emballage til visse typer produkter. Det drejer sig især om produkter som shampoo og sæbe, der skylles af efter brug. Dermed eksponeres brugerne ikke på samme måde for stoffer fra den genanvendte PCR-plast som i produkter, der efterlades på huden i længere tid som fx bodylotions eller cremer.

De beregnede eksponeringsscenarier forventes at blive brugt i en kommende sikkerhedsvejledning for emballager til kosmetik.

Nogle af resultaterne af projektet Indledende sikkerhedsvurdering af genanvendt plast til emballering af kosmetiske produkter blev præsenteret på den internationale Eurotox 2021 kongres i slutningen af september måned.

Projektet er udarbejdet for Miljøstyrelsen i samarbejde med Teknologisk Institut. Du kan få mere at vide hos seniortoksikolog Helle Buchardt Boyd, der har været med til at udarbejde rapporten.

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097