Californien vil forbyde PFAS i kosmetik

Vedtager Californien et lovforslag om at forbyde PFAS-stoffer i kosmetik og skønhedsprodukter, bliver den amerikanske delstat den første til at forbyde stofferne i denne type produkter.

Lovforslaget blev fremsat i august måned og vil være gældende fra den 1. januar 2025, hvis det vedtages senere på efteråret. Forslaget omfatter også gruppen af hydrofluoroolefiner (HFO’er), der anvendes som drivmiddel i produkter med aerosoler.

I Danmark og EU er mange perfluoralkyl- og polyfluoralkylstoffer (PFAS’er) fortsat tilladt i kosmetik. 

Miljøstyrelsen fik i 2018 udført en sundhedsvurdering af fluorstoffer i kosmetiske produkter med fokus på PFAS-stoffer. Ingen af de undersøgte produkter udgjorde i sig selv en risiko. 

Stofferne er svært nedbrydelige og bioakkumulerbare eller meget bioakkumulerbare i både miljø og mennesker, og mennesker eksponeres for dem fra mange forskellige kilder udover kosmetik.

Få mere at vide om stoffer i kosmetikprodukter hos:

Helle Buchardt Boyd     
hbb@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9097