DEHP og tre andre phthalater i høring om begrænset brug

Høring om ændringer for brug af fire phthalater i blandt andet medicinsk udstyr og fødevarekontaktmaterialer.

Producenter af blandt andet medicinsk udstyr og fødevarekontaktmaterialer skal være opmærksomme på ECHA’s høring vedrørende ændringer for brug af fire phthalater. Ændringerne vil medføre yderligere begrænsninger for brugen af phthalaterne, og nuværende undtagelser kan fremover komme til at kræve godkendelse af brug.

Foruden DEHP (di-ethyl-hexyl-phthalat) er der tale om følgende:

  • BBP (butyl-benzyl-phthalat)
  • DBP (di-butyl-phthalat)
  • DIBP (di-iso-butyl-phthalat)

DEHP i medicinsk udstyr kræver REACH-godkendelse
Alle fire stoffer er identificeret som særligt problematiske stoffer (SVHC) og er på REACH’s godkendelsesliste på grund af deres reprotoksiske og hormonforstyrrende egenskaber. DEHP er desuden på godkendelseslisten grundet påvirkninger af miljøet. Det medfører, at DEHP ifølge REACH-lovgivningen skal godkendes til brug i medicinsk udstyr.

Tidsfristen for kommentarer til høringen er den 12. marts 2019. Find flere oplysninger og link til høringssvar på ECHA’s hjemmeside her.

Vil du vide mere:

Poul Bo Larsen  
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel 4516 9478