Downstreambruger – bliv klar til Brexit

Ved midnat den 31. december 2020 træder Storbritannien (UK) endeligt ud af EU. For EU-downstreambrugere af kemikalier kan dette få store konsekvenser.

Hvis du køber kemiske stoffer eller kemiske blandinger fra en UK-leverandør, vil din rolle ændres væsentligt, hvis du fortsætter med dette efter 31. december 2020. Du vil nemlig ikke længere være downstreambruger, men derimod importør til EU-markedet.

Hvis du importerer mere end 1 ton per år af et stof, så er der krav om, at stoffet REACH-registreres. Din UK-forhandler har sandsynligvis registreret stoffet, men denne registrering er som udgangspunkt ugyldig fra årsskiftet. Det kan betyde, at det bliver ulovligt for dig at importere stoffet fra UK til EU.

Du bør derfor sikre dig én af følgende løsninger:

  1. Tjek med din UK-leverandør, om denne har overført sin registrering til en EU-baseret enerepræsentant (OR). I så fald vil din import stadig være lovlig.
  2. Lav selv en REACH-registrering for de stoffer, som du importerer fra UK i mængder på over 1 ton/år. Din registrering skal være på plads, inden du importerer.
  3. Endelig kan du – hvis dine stoffer allerede er registreret af en EU-virksomhed – overveje at skifte til en EU-forhandler med en gyldig registrering.

Udover eventuelle krav om registrering skal du være opmærksom på, at du som importør også bliver ansvarlig for at overholde øvrige krav i CLP og REACH såsom kravene om korrekt klassificering, mærkning og sikkerhedsdatablade.

ECHA har samlet en masse information om betydningen af Brexit her.

Hvis du vil vide mere, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9370

eller

Helle M. Andersen
hma@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9023