ECHA skal anbefale grænseværdier i arbejdsmiljøet

Fremover er det ECHA, der skal komme med anbefalinger for grænseværdier for sundhedsfarlige stoffer i arbejdsmiljøet.

Efter at ECHA’s Risikovurderingskomite (RAC) har overtaget arbejdet fra den videnskabelige komite for grænseværdier i arbejdsmiljøet (SCOEL), planlægger ECHA fra 2020 og fremover at udstede anbefalinger for 4-5 grænseværdier i arbejdsmiljøet pr. år. Det er resultatet af aftalen mellem ECHA og EU-Kommission, som blandt andet skal sikre sammenhæng i de lovforslag, der skal beskytte arbejdere, der udsættes for sundhedsfarlige stoffer på arbejdspladsen.

RAC skal komme med forslag til grænseværdier, der vil blive forelagt EU-Kommissionen til videre behandling. Processen med at fastsætte grænseværdier vil inkludere offentlige høringer for at sikre en transparent proces. De første stoffer, som vil blive vurderet, er bly og blyforbindelser samt diisocyanater.

Brug for en grænseværdi nu? 
Hvis din virksomhed anvender kemiske stoffer, der ikke er omfattet af en EU eller national grænseværdi i arbejdsmiljøet, kan du kontakte os, da vi har indgående kendskab til og erfaring med at udarbejde grænseværdier i arbejdsmiljøet.

Vil du vide mere:

Poul Bo Larsen 
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com 
Tel +45 4516 9478