EFSA afviser genanvendelsesproces for PET-flager

Genanvendelse af plastmaterialer er højt på agendaen inden for cirkulær økonomi. Afslag på en genanvendelsesproces for genvundet PET til fødevarekontakt viser, at kravene er ganske strikse.

Ansøgere til godkendelse af genanvendelsesprocesser skal dokumentere, at de i genanvendelsesprocessen kan reducere kontaminering fra det genanvendte materiale, så det ikke udgør en risiko for sundheden. EFSA har for nylig afvist en ansøgning om genanvendelse af PET-flager.

Teknologi og rensning ikke god nok
De genvundne PET-flager skulle benyttes til nye fødevarekontaktmaterialer. Flagerne stammede primært fra plastflasker, og indholdet af PET fra beholdere, der ikke var anvendt til fødevarer, udgjorde under 5 %.

EFSA konkluderede, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad kunne forklare teknologien for genanvendelsesprocessen. Desuden var en kontaminationstest ikke i stand til at dokumentere, at rensningen af PET-flagerne var effektiv. Ansøgningen blev derfor ikke i imødekommet.

Læs hele afgørelsen vedrørende recycling of post-consumer PET into food contact materials.

I EU skal alle genanvendelsesprocesser vurderes og godkendes, før genanvendte plastikmaterialer eller -artikler kan benyttes til fødevarekontakt.

For flere oplysninger om genanvendelse og fødevarekontaktmaterialer, kontakt:

Helle Buchardt Boyd   
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9097