EU-dom omstøder klassificering af titaniumdioxid som kræftfremkaldende

I en opsigtsvækkende dom annullerer EU-Domstolen den harmoniserede klassificering af titaniumdioxid som et kræftfremkaldende stof.

I 2020 vedtog Europa-Kommissionen en harmoniseret klassificering og mærkning af titaniumdioxid og anerkendte, at stoffet var mistænkt for at være kræftfremkaldende for mennesker ved indånding.

I tre retssager, som i fællesskab er indbragt for retten af virksomheder, der repræsenterer producenter, importører, downstream-brugere og leverandører af titaniumdioxid, kalder EU-Domstolen den vedtagne forordning fra 2020 for en åbenlys fejl. 

Fejl ved vurdering af pålidelighed og antagelighed
Rettens dom er baseret på to konklusioner i den videnskabelige undersøgelse, som lå til grund for klassificeringen:

  • For det første var kravet om, at klassificering af et kræftfremkaldende stof skal baseres på pålidelige og fyldestgørende undersøgelser, ikke opfyldt.
  • For det andet er klassificeringen og mærkningen i strid med kriteriet, ifølge hvilket klassificering af et stof som kræftfremkaldende kun kan finde anvendelse på et stof, der har den iboende egenskab at kunne fremkalde kræft. Dette blev ikke sandsynliggjort i den videnskabelige undersøgelse.

Læs mere i pressemeddelelsen fra EU-Domstolen

Domstolen har annulleret den harmoniserede klassificering og mærkning med øjeblikkelig virkning.

For yderligere information om kræftfremkaldende stoffer kontakt venligst:

Brian Svend Nielsen 
bsn@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9140