EU harmoniserer kriterier for drikkevandsmaterialer

En positivliste over kemiske stoffer, som er sikre at anvende i drikkevandsmaterialer, forventes klar i 2024. Den første udgave af listen vil omfatte cirka 1.500 stoffer.

Materialer i drikkevandsinstallationer som fx vandhaner, fittings og vandrør er i direkte kontakt med drikkevand og kan påvirke sundheden. Det skyldes, at kemiske stoffer fra materialerne kan vandre ud i drikkevandet. I de europæiske lande er der forskel på hvilke stoffer og hvor store koncentrationer af stofferne, der accepteres i drikkevandet. Formålet med at lave en positivliste er at forbedre kvaliteten af drikkevand i hele Europa. 

Listen vil blive udarbejdet af EU’s kemikalieagentur, ECHA, i samarbejde med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Stoffer på positivlisten
Den første udgave af positivlisten vil blive baseret på eksisterende lister over stoffer fra EU-medlemslandene. Stoffer på listen vil blive revurderet af ECHA inden for 15 år efter offentliggørelsen af positivlisten og få tildelt en udløbsdato. Hvis en virksomhed ønsker, at et stof skal forblive på positivlisten efter udløbsdatoen, skal der fremsendes en fornyet ansøgning. Det samme gælder for nye stoffer, der ønskes optaget på listen.

Der findes ikke officielle drikkevandskvalitetskriterier (grænseværdier) for alle stoffer, som frigives fra materialerne. På DHI har vi i mange år vurderet stoffer og givet forslag til drikkevandskvalitetskriterier. Kriterierne danner baggrund for myndighedernes officielle kriterier eller anvendes som midlertidige kriterier for at undgå, at stoffer fra installationerne forekommer i for høje koncentrationer i drikkevandet.   

Få mere at vide om drikkevandsmaterialer hos:

Lise M. Møller
lmm@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9133