EU ønsker ensartet regulering af hormonforstyrrende stoffer

EU’s nye Kemikaliestrategi for bæredygtighed har blandt andet speciel fokus på en ensartet lovgivning for hormonforstyrrende stoffer på tværs af forskellige lovgivningsområder.


Kemikalier med hormonforstyrrende egenskaber anvendes i bred udstrækning inden for mange industrier. Til trods for dette er der ingen ensartet lovgivning for disse kemikalier. På grund af deres alvorlige skadespåvirkning af mennesker og miljø ønsker EU at harmonisere lovgivningen for de hormonforstyrrende stoffer.

Det slår EU-Kommissionen fast i sin nye Kemikaliestrategi for bæredygtighed, der blev offentliggjort i oktober 2020. For at styrke lovgivningen foreslår EU-Kommissionen at:

  • etablere en juridisk bindende risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer, der skal bygge på allerede eksisterende kriterier for pesticider og biocider, og som skal gælde for alle lovgivningsområder;
  • sikre, at hormonforstyrrende stoffer forbydes i forbrugerprodukter, medmindre de har en samfundsmæssig afgørende betydning;
  • gøre arbejdsmiljøet mere sikkert ved at identificere hormonforstyrrende stoffer som særligt problematiske stoffer under REACH;
  • sikre tilstrækkelig information på tværs af lovgivninger, så myndigheder kan identificere og vurdere hormonforstyrrende stoffer;
  • fremme udviklingen af information om hormonforstyrrende stoffer gennem screening og tests.

Med det øgede fokus på hormonforstyrrende stoffer vil det fremover blive et krav inden for alle lovgivningsområder at vurdere stoffer for mulige hormonforstyrrende egenskaber i forbindelse med risiko- og sikkerhedsvurderinger.

For flere oplysninger om vurdering af hormonforstyrrende egenskaber, kontakt:

Brian Svend Nielsen
bsn@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9140